Aarhus Universitets segl

Kronologi

Kronologi over Løgstrups liv

1905

(2. september) Født på Værnedamsvej, Vesterbro i København

1923–30

Studerer teologi ved Københavns universitet. Følger samtidig forelæsninger på filosofi, særligt Frithiof Brandts forelæsninger over Kants Kritik der reinen Vernunft 

1930–35

Forskningsophold ved forskellige universiteter i hovedsageligt Tyskland, men også i Frankrig, Schweiz og Østrig

1932

Modtager guldmedalje for sin prisopgave om Max Schelers fænomenologisk begrundede etik: En Fremstilling og Vurdering af Max Scheler’s: ”Der Formalismus in der Ethik und die materiale Werthethik”

1935

Bliver gift med Rosemarie Pauly

1936–43

Vender hjem til Danmark og bliver præst på Vestfyn i sognene Sandager-Holevad. Bliver en del af Tidehvervs-bevægelsen

1943

Forsvarer sin doktorafhandling Den erkendelsesteoretiske Konflikt mellem den transcendentalfilosofiske Idealisme og Teologien. Bliver professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet

1944

Går pga. sit engagement i modstandsbevægelsen under jorden indtil krigens afslutning

1948

Begyndende tegn på uenighed med Tidehverv

1950

Forelæsningsrække om Kierkegaard og Heidegger ved Freie Universität Berlin, udgives samme år som Kierkegaard und Heideggers Existenzanalyse und ihr Verhältnis zur Verkündigung (oversat og udgivet på dansk i 2013)

1956

Udgiver Den etiske fordring

1961

Brud med Tidehverv (endeligt brud i 1964)

Udgiver Kunst og etik

Bliver medlem af Det Danske Akademi

1968

Udgiver Opgør med Kierkegaard (og introducerer her begrebet om de suveræne livsytringer)

1971 

Udgiver Etiske begreber og problemer som bidrag til en lærebog om etik og kristendom (udgives som selvstændig bog for første gang i 1996)

1972

Udgiver Norm og spontaneitet

1974

Tildelt Amalienborg-prisen af Dronning Margrethe II

1976 

Udgiver Vidde og prægnans som det første i firebindsværket Metafysik I-IV

1978 

Udgiver Metafysik IV:Skabelse og tilintetgørelse

1981

(20. november) Dør i sit hjem i Hyllested på Djursland

1982

Posthum udgivelse af System og symbol

1983

Posthum udgivelse af Metafysik II: Kunst og erkendelse

1984

Posthum udgivelse af Metafysik III: Ophav og omgivelse

1987

Posthum udgivelse af Solidaritet og kærlighed og andre essays