Aarhus Universitets segl

Læsekreds

I efteråret 2023 udbyder Løgstrup Centret en læsekreds om Iris Murdochs nyoversatte hovedværk Det godes suverænitetved ph.d.-studerende Anne Eggert Stevns.

Iris Murdoch (1919-1999) var en britisk filosofi og romanforfatter, der både var samtidig med K.E. Løgstrup og delte den store interesse for temaer som etik, kærlighed og kunst med den danske teolog. Et helt centralt tema i Murdochs etiske univers er således kærligheden, som hun forstår som evnen til at være opmærksom og retfærdig over for den anden som anden. Etikkens medium er, for Murdoch, den uhildede og uselviske kærlighed til den anden, hvilket betyder (som hos Løgstrup) at det er kærligheden der gør os i stand til at ’gøre det gode’. Sammen vil vi blandt andet undersøge Murdochs forståelse af sammenhængen mellem kærligheden, kunsten og det gode og drage paralleller til Løgstrups tænkning om de samme temaer.

Der vil være tre møder med 3-4 ugers mellemrum, som fastlægges i fællesskab første gang. Det forventes, at man bidrager aktivt med deltagelse i diskussion og evt. fremlæggelse.

Møderne finder sted på Løgstruparkivet (1453-420). Første gang er mandag d. 25. september kl. 19.

Der er 12 pladser og tilmelding sker til Anne på mail. Kandidat-studerende har fortrinsret, men tilmeld dig endelig, selvom du er bachelor-studerende. 

Tilmeldingsfrist mandag d. 18. september 2023.