Aarhus Universitets segl

Arkivets ressourcer

Det er arkivets formål at stille materiale til rådighed for forskningen. Materialet består af:

K.E. Løgstrups publicerede skrifter

 • bøger, både på dansk og i oversættelser (til tysk, engelsk, fransk, svensk og norsk)
 • artikler og andre mindre publikationer (prædikener, anmeldelser, avisindlæg, osv.)

K.E. Løgstrups efterladte papirer

 • alle Løgstrups efterladte papirer (excerpter, refleksioner, forelæsninger, forarbejder til publikationer, diskussionsindlæg, osv.) i digitaliseret form
 • større, ikke-publicerede manuskripter (prisopgave, disputatsforsøg, kompendier, prædikener og lejlighedstaler, kollegiehæfter osv.) tillige i fotokopi

Sekundærlitteratur om K.E. Løgstrups tænkning

 • monografier, bl.a. disputatser om Løgstrup
 • antologier om Løgstrup
 • artikler om Løgstrup

Forskningsrelevante dele af K.E. og Rosemarie Løgstrups bogsamling

 • faglitteratur, især (men ikke udelukkende) teologi og filosofi
 • skønlitteratur og litteraturhistorie

Biografiske beretninger

 • passager fra bøger og artikler, der omhandler Løgstrups person
 • avisudklip, bl.a. interviews med personer, der har kendt Løgstrup
 • film, bl.a. et interview med Løgstrup og en optagelse af hans sidste foredrag (om skolens formål)

Dette materiale er tilgængeligt for forskningen på selve arkivet: Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1453, lokale 420, 8000 Aarhus C.

Det er ikke tilladt at hjemlåne materiale fra arkivet.