Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Løgstrup Arkivet

K.E. Løgstrup

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”

K.E. Løgstrup, Den etiske fordring (København: Gyldendal 1956), s. 25.

Løgstrup Arkivet rummer en samling af den danske teolog og filosof K.E. Løgstrups (1905-1981) publikationer, efterladte manuskripter og den forskningsrelevante del af hans bogsamling. Det rummer desuden et udvalg af sekundærlitteratur om Løgstrups forfatterskab.

Det er arkivets formål at stille sit materiale til rådighed for forskningen og at udbrede kendskabet til Løgstrups tænkning.

Løgstrup Arkivet findes i bygning 1453, lokale 420