Aarhus Universitets segl

Carlsberg-projekt: Magt og afmagt (afsluttet 2021)

Om projektet

Nærværende forskningsprojekt, der var støttet af Carlsbergfondet, havde som sit hovedmål at gøre Løgstrups tænkning kendt internationalt, da man her finder vinkler på mennesket og menneskelivet, der er af afgørende vigtighed for den tid, vi lever i. Det er således et fundamentalt vilkår i Løgstrups tænkning, at mennesket, selvom det har utrolig meget i sin magt, på det helt fundamentale niveau ikke magter at få sit eget liv til at lykkes. Dette betyder, at vi ikke kan gøre os selv lykkelige, og det indebærer, at når dette ikke erkendes, fører det let til selvbebrejdelse og negativ kredsen om os selv.

Disse tanker har stor betydning for vores samtid, fordi vi aktuelt lever i en kulturel forståelse, der betoner menneskets egne muligheder og ansvar for eget liv. Problemet er, set med løgstrupske briller, at vi lander i en situation, hvor mennesket både påtager sig en opgave, det ikke kan lykkes med, og derefter bebrejder sig selv sin manglende succes. Det moderne menneske forstår ikke, hvorfor det er ulykkeligt, når det tilsyneladende har alle muligheder for at være sin egen lykkes smed, og resultatet ser vi bl.a. i antallet af depressioner, angst, stress og søgen efter ’den rigtige måde’ at skulle leve sit liv på – alt dette i varierende grad, men med ensidigt negativ betydning for den enkeltes liv. Løgstrups alternative kulturanalyse spiller her på mange strenge. Det fremgår af de mangfoldige livsmuligheder, der ’bag om ryggen’ på os kan etablere lykke og frisættelse i vores tilværelse: Guds ord til mennesket (teologi), medmenneskets tilstedeværelse og nærvær (filosofi og etik), kunsten (kultur), sansningen (fysiologi, biologi og miljøetik) samt saglighed og læring (pædagogik).

Projektet orienterede sig mod tre hovedopgaver:

  1. Oversættelse og udgivelse af fire af Løgstrups hovedværker ved Oxford University Press. De fire udgivelser har gjort Løgstrup tilgængelig for den ikke-dansksprogede verden, og de er blevet ledsaget af introduktioner skrevet af førende Løgstrup-forskere.
  2. Gæsteforsknings- og gæsteundervisningsophold ved internationalt anerkendte forskningsinstitutioner med henblik på undervisning og forskning i Løgstrups tænkning.
  3. Udgivelse af en samling af Løgstrups efterladte papirer baseret på et udvalg af de ca. 70.000 sider i Løgstrups privatarkiv, som blev gjort digitalt tilgængeligt i 2017.

Færdige projekter

Oversættelser (i samarbejde med Oxford University Press): 

Under udarbejdelse

Oversættelser (i samarbejde med Oxford University Press):

  • Opgør med Kierkegaard (udg. 2022), indledning: Bjørn Rabjerg

Aktiviteter

Sortér efter: : Dato | Titel

Presse

Kontakt

Projektet blev støttet af: