Aarhus University Seal

Løgstrup Biblioteket (Danish)

2020

K.E. Løgstrup: Kunst og etik

Efterskrift ved David Bugge

2019

K.E. Løgstrup: Norm og spontaneitet

Efterskrift ved Kjeld Holm

2018

K.E. Løgstrup: Kunst og erkendelse

Efterskrift ved Per Dahl

Bjørn Rabjerg: Løgstrup & Kierkegaard

2017

Svend Andersen: Løgstrup & Luther

Livtag med Løgstrup og Grundtvig

Redigeret af David Bugge og Michael Schelde

2016

En fremstilling og vurdering af Max Scheler’s ‘Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik’

Efterskrift ved Bjørn Rabjerg og Johann-Christian Põder

Bjørn Rabjerg: Tilværelse og forståelse

Mogens Pahuus: Løgstrup & kunsten

2015

K.E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse

Efterskrift ved Ole Jensen

Svend Andersen: Af og til intet

Ledsager til Skabelse og tilintetgørelse

2014

K.E. Løgstrup: Etiske begreber og problemer

Efterskrift ved Bjørn Rabjerg

David Bugge: Løgstrup & skolen

Efterskrift ved Bente Kasper Madsen

Det uomtvistelige

Efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen

2013

K.E. Løgstrup: Kierkegaards og Heideggers eksistensanalyse og dens forhold til forkyndelsen

Oversættelse og efterskrift ved Svend Andersen

K.E. Løgstrup: Ophav og omgivelse

Efterskrift ved Hans-Jørgen Schanz

K.E. Løgstrup: Opgør med Kierkegaard

Efterskrift ved Svein Aage Christoffersen

Jakob Wolf: Mennesket i universet

Ledsager til Ophav og omgivelse

2012

K.E. Løgstrup: Kants æstetik

Efterskrift ved Dag T. Andersson

Kari Martinsen: Løgstrup & sygeplejen

Efterskrift ved Tom Kjær

2011

K.E. Løgstrup: Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien

Efterskrift ved Kees van Kooten Niekerk

David Bugge: Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring

Ole Morsing: Løgstrup & Sløk

David Bugge: Hinandens verden

Ledsager til Den etiske fordring

2010

K.E. Løgstrup: Den etiske fordring

Efterskrift ved Hans Fink

K.E. Løgstrup & Hal Koch: Venskab og strid

Løgstrups brevveksling med Hal Koch

2009

K.E. Løgstrup: Kants kritik af erkendelsen og refleksionen

Efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen

David Bugge: Løgstrup og litteraturen

2008

K.E. Løgstrup: Martin Heidegger og Heideggers kunstfilosofi

Efterskrift ved Jørgen Dehs

2007

Livtag med den etiske fordring

Redigeret af David Bugge og Peter Aaboe Sørensen