Kontakt

Da arkivet rummer kostbare bøger og apparatur, er det sikret med en elektronisk lås, der udløser en alarm i tilfælde af indbrud. Der er kun adgang via et nøglekort med kode. Hvis man ønsker at få adgang til arkivet eller at bestille et digitaliseret manuskript, bedes man henvende sig til:

Postdoc., ph.d. Bjørn Rabjerg
Institut for Kultur og Samfund
Arts, Aarhus Universitet
Bygning 1451, 3. etage
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Aarhus C

Direkte tlf: 8716 2451
E-mail: bjr@teo.au.dk
person.au.dk/bjr@teo
Kontor:  bygn. 1453  lok. 327 Se kort