Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Materiale

Det er et af arkivets formål at stille sit materiale til rådighed for forskningen. Materialet består af:

K.E. Løgstrups publicerede skrifter

 • bøger, både på dansk og i oversættelser (til tysk, engelsk, fransk, svensk og norsk)
 • artikler og andre mindre publikationer (prædikener, anmeldelser, avisindlæg, osv.)

K.E. Løgstrups efterladte manuskripter

 • større, ikke-publicerede manuskripter (prisopgave, disputatsforsøg, kompendier, prædikener og lejlighedstaler, kollegiehæfter, osv.) i fotokopi
 • mindre, ikke-publicerede manuskripter (excerpter, refleksioner, forelæsninger, forarbejder til publikationer, diskussionsindlæg, osv.) på mikrofilm

Sekundærlitteratur om K.E. Løgstrups tænkning

 • monografier, bl.a. disputatser om Løgstrup
 • artikelsamlinger
 • artikler

Forskningsrelevante dele af K.E. og Rosemarie Løgstrups bogsamling

 • faglitteratur, især (men ikke udelukkende) teologi og filosofi
 • skønlitteratur og litteraturforskning

Biografiske beretninger

 • passager fra bøger og artikler, der omhandler Løgstrups person
 • avisudklip, bl.a. interviews med personer, der har kendt Løgstrup
 • videofilm, bl. a. et interview med Løgstrup og en optagelse af hans sidste foredrag (om skolens formål)

Dette materiale er tilgængeligt for forskningen på selve arkivet. Det er ikke tilladt at hjemlåne materiale. Det er dog muligt at tage fotokopier mod betaling af 50 øre per kopi.