Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Løgstrup Arkivets historie

Simon Kangas, Kees van Kooten Niekerk og David Bugge Svend Andersen David Bugge og Kees van Kooten Niekerk

Arkivets oprettelse

Tanken om et Løgstrup Arkiv opstod kort tid efter K.E.Løgstrups død i 1981 i forbindelse med udgivelsen af hans planlagte bøger. Udgivelsesarbejdet omfattede læsning af et stort efterladt materiale. Det var naturligt at foretage en første registrering af de efterladte papirer, og dermed var grunden lagt for et egentligt arkiv.

Oprettelsen af arkivet skete senere på initiativ af Niels Henrik Gregersen, lektor ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Hensigten var at stille K.E. Løgstrups publicerede værker og de forskningsrelevante dele af hans efterladte manuskripter til rådighed for forskningen.

Der blev dannet en tværfaglig styringsgruppe, som fik ansvaret for arkivets realisering og ledelse. Styringsgruppen bestod af

  • Svend Andersen
  • Hans Fink
  • Niels Henrik Gregersen
  • Viggo Mortensen
  • Kim Arne Pedersen
  • Jens Holger Schjørring
  • Jørgen Stenbæk
  • Christian Thodberg

alle ansatte ved Aarhus Universitet. Realiseringen blev muliggjort ved hjælp af støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd, Aarhus Universitets Forskningsfond og Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

Arkivets indretning

Mag. art. Ulli Zeitler har stået for den praktiske indretning af arkivet. Den bestod først og fremmest i overføring af Løgstrups efterladte manuskripter til mikrofilm og indretning af en elektronisk database over dem. I den sidste fase blev han bistået af stud. teol. Søren Peter Hansen. Arkivet blev officielt indviet den 1. september 1995.

I 2000 modtog arkivet en bevilling fra Velux Fonden til finansiering af en række aktiviteter over en periode på tre år. I forbindelse med bevillingen er der foretaget en organisatorisk omstrukturering.

I 2001 flyttedes arkivet til lokale 414 i bygning 443, hvor det blev indrettet med nye møbler. Der blev anskaffet en mikrofilmscanner samt computerudstyr til digitalisering af manuskripterne. Envidere er databasen gjort tilgængelig via internettet. Det gør det muligt at bestille og modtage udvalgte manuskripter ad elektronisk vej. Takket være en donation fra fru Rosemarie Løgstrup erhvervede arkivet desuden den forskningsrelevante del af Løgstrups bibliotek. Arkivet i dets nye form blev genindviet officielt den 5. oktober 2001

Arkivets vedtægter

Arkivet har fået vedtægter, som er godkendt af Det Teologiske Fakultet. Det ledes nu af en bestyrelse, nedsat af dekanen, bestående af professor Svend Andersen, professor Niels Henrik Gregersen, professor Viggo Mortensen og docent Hans Fink. Som forskningsmedarbejder og daglig leder blev ansat forskningslektor Kees van Kooten Niekerk