Løgstrup arkivet

K.E. Løgstrup

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring (København: Gyldendal 1956), s. 25.


Løgstrup Arkivet rummer en samling af den danske teolog og filosof K.E. Løgstrups (1905-1981) publikationer, efterladte manuskripter og den forskningsrelevante del af hans bogsamling. Det rummer desuden et udvalg af sekundærlitteratur om Løgstrups forfatterskab.

Det er arkivets formål at stille sit materiale til rådighed for forskningen og at udbrede kendskabet til Løgstrups tænkning.

Løgstrup Arkivet findes i bygning 1453, lokale 420

Henvendelse til Bjørn Rabjerg, e-mail: bjr@teo.au.dk


Afholdte aktiviteter

   
  • Tværfagligt seminar: METAFYSIK OG MENNESKESYN. Om K.E. Løgstrups Ophav og omgivelse. Fredag den 22. november 2013 Præsentation som plakat (pdf)   Præsentation som folder (pdf)
  • Tværfagligt seminar: OPGØR! – Løgstrup og Kierkegaard.  Fredag den 3. maj 2013
  • Tværfagligt seminar: Mellem tænkning og skønhed - Løgstrup og Heidegger. Fredag den 23. november 2012
  • Seminar 26. november 2011: HINANDENS VERDEN - et tværfagligt seminar om K.E. LØGSTRUPS DEN ETISKE FORDRING
  • Seminar 29. april 2011: Eksistens og erkendelse - Løgstrup og Sløk
  • Venskab og strid - K.E. Løgstrup og Hal Koch Tværfagligt seminar den 23. april 2010
  • Løgstrup og omverdenen Tværfagligt seminar den 28. august 2009
  • Skabelse og væren Seminar om Løgstrup og Heidegger den 22. november 2008
  • Livtag med den etiske fordring den 23. november 2007
  • Forum for Løgstrup-forskning: Møde den 10. maj 2007
  • Mellem dannelse og uddannelse Tværfagligt seminar den 30. marts 2007
  • Den etiske fordring 50-års jubilæumsforelæsning v/Zygmunt Bauman den 27. november 2006
  • Tværfagligt seminar den 28. april 2006
  • Konference december 2005