Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den yngre Løgstrup

 • 1905: født i København
 • 1923: student
 • 1930: teologisk kandidat fra Københavns Universitet
 • 1930-1935: studier i udlandet. - Forelæsninger hos filosofferne Henri Bergson, Martin Heidegger, Hans Lipps og Moritz Schlick og teologerne Friedrich Gogarten og Emanuel Hirsch.
 • 1932: guldmedalje ved Københavns Universitet for en afhandling om Max Schelers etik.
 • 1935: gift med den tyske filosofistuderende Rosemarie Pauly.
 • 1936-1943: præst i Sandager-Holevad pastorat i Fyens Stift.
 • 1943: erhvervede efter flere forsøg den teologiske doktorgrad på afhandlingen Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien . Afhandlingen er et opgør med den nykantianske erkendelsesteori, som Løgstrup ser som en eksponent for den herskende opfattelse, at hele livets mening består i menneskeskabt kultur. Løgstrup modstiller denne opfattelse den jødisk-kristne livsforståelse, at livet som skabt af Gud allerede har indhold og mening forud for al kultur.
 • Endnu samme år, udnævnt til professor i etik og religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet i Århus, en stilling som han beklædte til sin emeritering i 1975
 • Under anden verdenskrig tog han afstand fra den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt, først i en brevveksling med vennen Hal Koch, senere også offentligt.
 • Fra 1942 deltog han i den illegale modstand mod tyskerne og fra august 1944 til krigens udgang i maj 1945 måtte han gå under jorden.