Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Metafysikeren

I 1976 påbegyndte Løgstrup udgivelsen af et firebindsværk med fællestitlen Metafysik . Med denne titel angiver han dels, at værket sigter mod en forståelse af  'helheder', dels, at denne forståelse bygger på fænomenologiske analyser, der tager deres udgangspunkt i den før-videnskabelige erfaring. Værket beskæftiger sig med en mangfoldighed af fænomener såsom sprog, sansning, forståelse, de suveræne livsytringer, tilintetgørelse og død. Det er karakteristisk, at analyserne ofte munder ud i et forsvar for en 'religiøs tydning', der forstår fænomenerne som udtryk for, at mennesket og verden er skabt.

  • Første bind, Vidde og prægnans. Sprogfilosofiske betragtninger (Metafysik I) udkom i 1976. Det  rummer bl.a. betragtninger over sprogets tone og forholdet mellem ordbetydningens vidde og prægnans, en afvisning af nominalismen samt en diskussion af Jacques Derridas sprogfilosofi.

 

  • I 1978 udkom Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger (Metafysik IV) . Her er grundideen, at altings tilintetgørelse fører frem til tanken om en guddommelig skabermagt, der holder tingene intetheden fra livet, så længe de er til. Bogen rummer endvidere betragtninger over tid og rum, over det klassiske universaliespørgsmål og over forholdet mellem skaberværket og gudsriget.

 

  • Løgstrup døde i 1981. Derfor nåede han ikke selv at færdiggøre de øvrige to bind til publikation. Til at varetage denne opgave blev der oprettet en udgivergruppe bestående af Rosemarie Løgstrup, Svend Andersen, Karstein M. Hansen, Ole Jensen og Viggo Mortensen. Gruppens arbejde resulterede i 1983 i udgivelsen af Kunst og erkendelse. Kunstfilosofiske betragtninger (Metafysik II) . En central idé er her, at sansning formidler et stemt indtryk af verden, som rummer en erkendelse, der formidles ved kunstnerens artikulering af indtrykket. Bogen indeholder desuden en udførlig betragtning over den æstetiske oplevelse af litteratur samt drøftelser af Per Højholts litteraturteori og Jørgen Gustava Brandts digtning.

 

  • Metafysikken blev afsluttet i 1984 med publikationen af Ophav og omgivelse. Betragtninger over historie og natur (Metafysik III) . I denne bog gør Løgstrup op med tanken om universet som omgivelse for en selvberoende bevidsthed. Han betoner, at universet først og fremmest er vort ophav, både i evolutionistisk forstand og gennem dets tilstedeværelse i vor sansning. Bogen rummer endvidere betragtninger over forholdet mellem sansning og forståelse, over naturens 'analoge orden' (dvs. den orden, hvori det typiske går igen i det partikulære) og over historie og menneskets historicitet.