Løgstrup Forskning

Om

Enheden for Løgstrup-forskning – Unit for Løgstrup Research

Enheden beskæftiger sig med K.E. Løgstrups (1905-1981) forfatterskab og tænkning samt dennes forskellige virkninger. Løgstrup var en af de ”store Århusteologer” og ved siden af Niels Bohr betragtes han som den største danske filosof siden Søren Kierkegaard. Hans virkning når ud over teologien og filosofien, idet han også var en betydelig kultur- og samfundskritiker.

Forskningsenhedens arbejde er tæt knyttet til Løgstrup Arkivet og flere af dens medlemmer bidrager til Løgstrup Biblioteket, som udkommer på Forlaget KLIM.

Løgstrup-forskning er en forskningsenhed under forskningsprogrammet Kristendom og teologi i kultur og samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste